HomeENGLISH繁體?体
關於企業  │  企業背景  │  產品與應用  │  企業事業體  │  最新消息  │  聯絡我們
  最 新 消 息 NEWS    

 

 

 

2015-01-23 GBM 網站啟用

 

 


Copyright © by GBM INTERNATIONAL CO., LTD.
De An industrial area, De An, Jiu Jiang City, Jiang Xi, China.
gbminfo@qq.com